21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

TPBank muốn mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – HoSE: TPB) vừa có Nghị quyết thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, tổng số lượng đăng ký mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,17% vốn điều lệ. Mục đích mua lại nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian dự kiến giao dịch trong quý 1 và quý 2/2020. Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Trên thị trường, cổ phiếu TPB đang được giao dịch quanh mức 20.800 đồng.