21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Khảo sát của NHNN: Các ngân hàng dự kiến thắt chặt mạnh hơn tín dụng vào chứng khoán, bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng tháng 12/2021.

Theo kết quả điều tra trong 6 tháng cuối năm 2021, các TCTD một mặt thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân, giảm phí phi lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, mặt khác “thắt chặt hơn” yêu cầu về tài sản bảo đảm, các điều khoản bổ sung trong hợp đồng tín dụng, yêu cầu điểm xếp hạng tín nhiệm tối thiểu của khách hàng và hạn mức tín dụng đối với khách hàng để đảm bảo an toàn tín dụng; tuy nhiên đã “nới lỏng hơn” đối với khách hàng cá nhân, trong đó, các điều kiện và điều khoản cho vay được được “nới lỏng’’ đối với cho vay tiêu dùng, giữ nguyên đối với cho vay bất động sản để ở và “thắt chặt’’ đối với sử dụng thẻ tín dụng.

Xu hướng này dự kiến tiếp tục diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt bên cạnh việc tiếp tục thu hẹp chênh lệch lãi suất biên, các TCTD dự kiến gia tăng quy mô khoản vay hoặc hạn mức tín dụng tối đa để hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, trong khi dự kiến tiếp tục “thắt chặt” mạnh hơn với lĩnh vực cho vay có rủi ro cao như “đầu tư kinh doanh chứng khoán”, “đầu tư kinh doanh bất động sản” và “sử dụng thẻ tín dụng”.

Kết quả cuộc điều tra cũng cho thấy, trước tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 làm ngưng trệ nhiều hoạt động kinh tế ở một số khu vực trọng điểm, rủi ro tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2021 được nhận định “tăng” mạnh hơn 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, rủi ro của các khoản vay đầu tư, kinh doanh du lịch có tỷ lệ TCTD nhận định “tăng” cao nhất (46% TCTD), vượt rủi ro khoản vay đầu tư, kinh doanh bất động sản (44% TCTD), cao hơn tỷ lệ TCTD có cùng nhận định trong 6 tháng đầu năm 2021 (38% TCTD).

Mức độ rủi ro tín dụng tiếp tục được các TCTD dự báo “tăng” trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng tốc độ “tăng” thấp hơn 6 tháng cuối năm 2021 và được kỳ vọng “giảm nhẹ” trong cả năm 2022 so với năm 2021. Trong đó, rủi ro tín dụng của một số lĩnh vực như “cho vay phục vụ nhu cầu đời sống”, “đầu tư công nghiệp hỗ trợ”; “cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp”; “đầu tư ngành vận tải, kho bãi”; “kinh doanh xuất nhập khẩu” và rủi ro tín dụng VNĐ được kỳ vọng điều chỉnh “giảm”.

Để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, mặc dù mặt bằng rủi ro được nhận định tăng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm 2021 nhưng các TCTD cho biết đã giảm đáng kể xu hướng “thắt chặt” tiêu chuẩn tín dụng so với 6 tháng đầu năm 2021 đối với cả 2 nhóm khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022, các TCTD dự kiến “nới lỏng nhẹ” tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình và áp dụng với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên. Các TCTD cho biết cơ sở để dự kiến “nới lỏng” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục là kỳ vọng về các yếu tố “Triển vọng kinh tế vĩ mô” khả quan, “Chính sách và định hướng của Chính phủ, NHNN” cùng với “năng lực tài chính của TCTD” được cải thiện hơn.