24 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

BIDV tiếp tục huy động được nguồn lớn vốn trung và dài hạn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có thông báo cho biết đã phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 2.311 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn trong thời gian từ ngày 22 đến 26/5/2020.

Trong đó 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm và 400 tỷ đồng kỳ hạn 6 năm cho phép BIDV có quyền mua lại sau 1 năm phát hành; 744 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm và được phép mua lại sau 2 năm. Kỳ hạn 15 năm cũng được BIDV phát hành thành công với 500 tỷ đồng, loại này cho phép ngân hàng được mua lại sau 10 năm phát hành.

Ngoài ra kỳ hạn 8 năm và 10 năm cũng được BIDV phát hành nhưng số lượng ít, lần lượt 61 tỷ đồng và 6 tỷ đồng. Trong đó kỳ hạn 8 năm ngân hàng có thể mua lại sau 3 năm phát hành và kỳ hạn 10 năm có thể được mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

BIDV cho biết thêm, tất cả hơn 2.300 tỷ đồng trái phiếu nói trên là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Trước đó trong các tháng đầu năm và năm 2019 BIDV cũng đã huy động được tổng cộng hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2, nằm trong nhóm những ngân hàng huy động được trái phiếu nhiều nhất trên thị trường.