24 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

HID: Lạc quan kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2021 đạt 60 tỷ đồng

Ông đánh giá thế nào về kế hoạch kinh doanh 2021 của Halcom?

Năm 2021 công ty đặt kế hoạch doanh thu 340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,6 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này là khá thận trọng, xét từ góc độ kinh doanh vì rút kinh nghiệm từ Báo cáo tài chính năm 2019, các khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính bị kiểm toán loại trừ trong Báo cáo hợp nhất nên có thể gây hiểu lầm cho các cơ quan quản lý hữu quan và các cổ đông. Nếu tính đến các hoạt động này thì kết quả sẽ còn lạc quan hơn nhiều.

Đối với dự án điện gió Phương Mai 3 Bình Định, công ty đã đi vào hoạt động ổn định. Theo đó, sản lượng điện gió năm 2021 có thể đạt khoảng 60.000-70.000 Mwh. Với giá bán điện 8.5 cent/1 kwh thì doanh thu từ điện gió có thể đạt 120-140 tỷ đồng/năm. Công ty đã có kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý nhờ tiết kiệm nhân sự cũng như một số chi phí định kỳ khác.

Đầu tư là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Halcom. Trong những năm vừa qua, công ty đã tích cực phát triển các dự án điện gió Hồng Đức (Quảng Bình) công suất 200MW, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng, điện mặt trời Hậu Giang 2 công suất 40MW, dự án điện rác Long An, dự án điện rác Hà Nội. Nhiều đối tác đã sẵn sàng tham gia cùng phát triển dự án, theo đó công ty sẽ thu được khoản phí chuyển nhượng cổ phần trị giá hàng chục tỷ đồng.