23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Đầu tư Điện lực 3 (PIC): 6 tháng lãi 17 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch

Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (mã CK: PIC) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 19,6 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 6,5 tỷ đồng cao gấp đôi cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí PIC lãi sau thuế 1,3 tỷ đồng khả quan hơn khoản lỗ 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Trước đó, PIC kinh doanh khả quan trong quý 1 nên luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 56 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 17 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 695 triệu đồng.

Năm 2021, PIC đặt mục tiêu doanh thu 104 tỷ đồng và 10,7 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc nửa đầu năm PIC đã hoàn thành được 54% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt gần 60% mục tiêu lợi nhuận.