21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Cổ phiếu tăng mạnh dù kinh doanh thua lỗ, Đức Long Gia Lai (DLG) sắp thoái vốn tại 2 công ty con

HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) vừa thông qua Nghị quyết về việc cấu trúc lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các công ty thành viên.

Chi tiết, DLG dự kiến thoái vốn và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 2 Công ty con là CTCP Năng lượng Tân Thượng và CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.

HĐQT quyết định ủy quyền cho Tổng Giám đốc DLG tổ chức thực hiện tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư…để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý chuyển nhượng cổ phần tại 2 Công ty này.

Về DLG, trên thị trường cổ phiếu Công ty được chú ý khi liên tục tăng trần, thanh khoản tăng mạnh. Trong khi đó, tình hình kinh doanh kém sắc, lỗ luỹ kế hiện đã lên mức 867 tỷ đồng.