23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Bột giặt NET: Lợi nhuận quý 3 tiếp tục giảm 44% so với cùng kỳ

CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán NET) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 268 tỷ đồng, giảm 29,5% so với quý 3 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ chi phí vốn chỉ giảm 25,5%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 50 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 22,9% quý 3 năm ngoái xuống còn 18,6%.

Trong quý 3 năm nay chi phí bán hàng ghi nhận hơn 25 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ là nguyên nhân lớn tác động đến lợi nhuận. Kết quả, Bột giặt NET vẫn lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng, giảm 44% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.