23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Thanh khoản dồi dào, giao dịch và lãi suất liên ngân hàng đều giảm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin hoạt động ngân hàng tuần từ 11 – 15/01/2021 (báo cáo mới nhất).

Trong tuần qua, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của TCTD duy trì ổn định. Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm. Lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD cũng ổn định, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm. Lãi suất cho vay USD thì vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Về hoạt động liên ngân hàng, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 361.540 tỷ đồng, bình quân 72.308 tỷ đồng/ngày, giảm 5.317 tỷ đồng/ngày so với tuần 4/01 – 08/01; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 162.721 tỷ đồng, bình quân 32.544 tỷ đồng/ngày, tăng 1.383 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (65% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (13% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 55% và 27%.

So với tuần trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần cũng khá ổn định, trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,32%/năm và 0,46%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,13%/năm và 0,22%/năm. Các mức này cũng khá ổn định so với tuần trước đó.

Mặc dù đã cận tết Nguyên đán nhưng khối lượng giao dịch và lãi suất trên liên ngân hàng đều duy trì mức thấp cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn rất dồi dào. Tuy nhiên dự kiến sang tuần này và tuần sau, thanh khoản sẽ căng hơn khi các ngân hàng phải phục vụ nhu cầu tiền tiêu Tết của người dân và trả lương, thưởng cuối năm ở doanh nghiệp.