23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

SHB phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng

Được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng. Trong đó, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 27/4/2020, SHB chào bán thành công gần 300,8 triệu cổ phiếu, và trong quý 1 phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức với tỷ lệ 20,9% của hai năm 2017 và 2018.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của SHB và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cổ tức SHB chưa chia năm 2019 với tỷ lệ 11% sẽ được chia muộn nhất vào quý 3/2020.

Hiện tại, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với SHB, giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Đồng thời, việc tăng vốn là cơ sở để ngân hàng sớm hoàn tất đầy đủ toàn bộ các trụ cột của Basel II.

Ngân hàng cho biết, bên cạnh đã hoàn thành trụ cột thứ nhất của Basel II đáp ứng đầy đủ quy định tại Thông tư 41 – NHNN, với việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.000 tỷ đồng, SHB đã cơ bản hoàn tất trụ cột II và tiến tới hoàn tất đầy đủ toàn bộ ba trụ cột của Basel II. Thời gian tới, trên cơ sở hoàn tất các cấu phần cuối cùng của khung ICAAP, SHB sẽ chính thức hoàn tất đầy đủ 3 trụ cột của Basel II.

Theo các chuyên gia, việc thực hiện Basel II là bước đi chiến lược đối với ngân hàng, giúp hệ thống khỏe mạnh và ổn định, đòi hỏi ngân hàng cần đầu tư nguồn lực về chất lượng dữ liệu, nguồn nhân lực song sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Những ngân hàng thực hiện Basel II đồng nghĩa với việc uy tín của ngân hàng tăng lên, xếp hạng tín nhiệm toàn cầu tốt hơn, có cơ hội tiếp cận nguồn vốn dồi dào hơn và chi phí rẻ hơn. 

Đối với SHB, việc tăng vốn thành công còn có ý nghĩa trọng yếu đối với sự phát triển an toàn và bền vững trong bối cảnh hiện nay. Mới đây ngân hàng cũng có kế hoạch thoái vốn tại công ty tài chính tiêu dùng SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài cùng cam kết từ phía lãnh đạo nhà băng này là đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho SHB nâng cao năng lực tài chính – điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh doanh toàn nền kinh tế gặp khó khăn do tác động của Covid-19 như năm nay.