21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Mỹ viện trợ hơn 36 triệu USD cho hơn 5.000 doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam

Khu vực kinh tế có đóng góp khoảng 43% GDP trong 10 năm

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, sau hơn 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã từ nhóm quốc gia nghèo, kém phát triển, có mức thu nhập bình quân đầu người năm 1986 dưới 100 USD, trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình khoảng 2.800 USD vào năm 2020.

Đặc biệt, Việt Nam luôn thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trung bình đạt gần 6% trong giai đoạn 2011-2021.