23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

CEO Thép Nam Kim (NKG): Giá thép tăng mạnh thì chắc chắn phải giảm, Công ty đã chốt giá bán đến hết quý 3/2021 và tăng quản trị rủi ro

Sáng ngày 24/4/2021, Thép Nam Kim (NKG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, thông qua kế hoạch kế hoạch doanh thu tăng 37,76% và lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi so với thực hiện năm 2021.

Chi tiết, tổng sản lượng năm nay dự đạt 900.000 tấn, tăng 28%; tổng doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng. Công ty dự chia cổ tức 2021 tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Năm 2020, NKG đạt 11.614 tỷ doanh thu, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên LNST đạt 295 tỷ – cao gấp 6,3 lần so với năm 2019. NKG đang dần ghi nhận những dấu hiệu tích cực sau nhiều năm quyết liệt tái cấu trúc, đặc biệt là không còn băn khoăn về áp lực dòng tiền.

Với kết quả đạt được, HĐQT trình cổ tức đợt cuối năm 2020 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu. Ngoài ra, HĐQT trình phương án thưởng cổ phiếu tỷ lệ 13%. Tổng tỷ lệ cổ tức và thưởng là 20% bằng cổ phiếu. Tương ứng, Công ty sẽ phát hành tối đa 1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), không bị hạn chế quyền chuyển nhượng với giá 10.000 đồng/cp, trong đó không phân phối cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc.