21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Sở xây dựng Tp.HCM xin ý kiến hướng dẫn tổ chức hội nghị nhà chung cư

Theo Sở Xây dựng Tp.HCM, thời gian qua, UBND Tp.HCM và Sở đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan trung ương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Trong đó có nội dung hạn chế, tạm hoãn hoặc không được tổ chức các hoạt động, sự kiện đông người.

Bên cạnh các kết quả đạt được cũng phát sinh một số nội dung vướng mắc. Trong số đó có việc tổ chức hội nghị nhà chung cư tại các nhà chung cư không thể tiến hành theo kế hoạch đề ra để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, quản lý vận hành nhà chung cư.

Thực tế, một số chung cư cần thiết phải kịp thời tổ chức hội nghị nhà chung cư để báo cáo hoạt động của ban quản trị, bầu lại ban quản trị do hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung ban quản trị hoặc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quản trị, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Từ tình hình thực tế này, Sở Xây dựng Tp.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét và có hướng dẫn đối với việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bằng hình thức khác phù hợp, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, không tập trung đông người để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ngoài ra, báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho biết từ đầu năm, Sở Xây dựng TP đã tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các quận, huyện và Tp.Thủ Đức trong việc thực hiện quyết định ủy quyền, phân công và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại nhà chung cư giai đoạn 2021-2025.