23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Viwaco (VAV) chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Công ty cổ phần Viwaco (mã chứng khoán VAV) vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai chi tiết phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Theo đó Viwaco sẽ phát hành 16 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 160 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty/ Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3, quý 4 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay ngày 16/9, giá cổ phiếu VAV đạt 58.500 đồng/cổ phiếu, tăng 24% so với hồi đầu năm.