24 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Trisedco (DAT) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 20/1 tới đây CTCP Đầu tư du lịch và phát triển thủy sản (Trisedco – mã chứng khoán DAT) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020 tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 92 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế trên BCTC đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2020.

Năm 2020 Trisedco đạt 2.160 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 16,4% xuống còn gần 52 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Trisedco còn hơn 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 8 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu, 8 tỷ đồng trong quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, 12 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Còn 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu đạt 1.727 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế giảm 16% xuống còn hơn 30 tỷ đồng.

Trên thị trường sau khi tăng mạnh trong tháng 8/2021, lên gần chạm mức 35.000 đồng/cổ phiếu thì DAT đã nhanh chóng điều chỉnh giảm, hiện giao dịch quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.