21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt

Tuần qua có nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó:

Không công bố thông tin, Ngân hàng TMCP Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 06/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (mã chứng khoán SGB) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn đã không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, SGB đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/3/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã soát xét; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với: Báo cáo thường niên 2019, BCTC quý 4/2019 riêng và hợp nhất, BCTC riêng quý 4/2020.

Báo cáo không đúng thời hạn khi giao dịch cổ phiếu TV2, quỹ America LLC bị phạt

Ngày 01/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với America LLC có địa chỉ tại PO Box F43031, Freeport, Bahamas số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do America LLC đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, ngày 10/9/2020, AMERICA LLC đã bán 20.010 cổ phiếu TV2 của CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 làm giảm lượng sở hữu từ 4.697.260 cổ phiếu (tỷ lệ 13,04%) xuống 4.677.250 cổ phiếu (tỷ lệ 12,98%) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TV2 vượt ngưỡng 1% nhưng báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn ngày 27/10/2020.

Không công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu TCM, một lãnh đạo công ty bị phạt

Ngày 01/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt ông Nguyễn Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Dệt may đầu tư Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM) số tiền 50 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Nguyễn Văn nghĩa đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 06/04/2021 đến ngày 08/04/2021, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã mua 66.500 cổ phiếu TCM nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu FCN, người nhà lãnh đạo Fecon bị phạt

Ngày 08/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Hương Trà, người có liên quan tới ông Đoàn Lam Trà – Phó Tổng Giám đốc CTCP Fecon (mã chứng khoán FCN) số tiền 10 triệu đồng. Nguyên nhân, do bà Hương Trà đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Đoàn Hương Trà đã mua 15.000 cổ phiếu và bán 15.000 cổ phiếu FCN từ ngày 27/8/2020 đến ngày 04/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu ANV, một lãnh đạo công ty Nam Việt bị phạt

Cùng ngày 8/7/2021, UBCKNN cũng ra quyết định phạt đối với ông Nguyễn Trọng Hữu, Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của CTCP Nam Việt (mã chứng khoán ANV) số tiền 4 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Hữu đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Trọng Hữu đã mua 7.020 cổ phiếu ANV và bán 7.020 cổ phiếu ANV từ ngày 27/7/2020 đến ngày 11/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu NAC, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 05/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với ông Lê Đức Tuấn, nhà đầu tư cá nhân có địa chỉ tại Chung cư Opal Garden, đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Lê Đức Tuấn đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 05/02/2021, ông Lê Đức Tuấn đã mua 120.000 cổ phiếu NAC của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NAC (tăng từ 0,94% lên 5,17%). Tuy nhiên, ngày 24/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu SBA, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 02/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Luận, nhà đầu tư có địa chỉ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Nguyễn Văn Luận đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 27/11/2020, ông Nguyễn Văn Luận đã mua 1,4 triệu cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn (mã chứng khoán BSA) và ngày 30/11/2020 đã mua 1 triệu cổ phiếu BSA, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của BSA (tỷ lệ 7,33%). Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của ông Luận.

Giao dịch cổ phiếu DRI, Phó Tổng Giám đốc Cao su Đắk Lắk bị phạt

Ngày 05/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với bà Nguyễn Thị Hải, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán DRI) số tiền 7,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Nguyễn Thị Hải đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hải đã mua 5.000 cổ phiếu DRI vào ngày 01/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu CDC, người nhà Chủ tịch HĐQT Công ty Chương Dương bị phạt

Ngày 06/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Liễu, người có liên quan tới ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT CTCP Chương Dương (mã chứng khoán CDC) số tiền 5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Liễu đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, bà Trần Thị Liễu đăng ký bán 24.360 cổ phiếu CDC từ ngày 05/02/2021 đến ngày 04/03/2021, nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Đến ngày 16/03/2021, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của bà Trần Thị Liễu.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.