25 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Thị giá tăng gấp đôi trong hơn 3 tháng, Intresco (ITC) chốt quyền phát hành gần 8 triệu trả cổ tức năm 2020

Ngày 23/11 tới đây CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà (Intresco – mã chứng khoán ITC) sẽ chốt quyền phát hành thêm 10% cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Theo đó Intresco sẽ phát hành 7,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 79 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Năm 2020 Intresco đạt 965 tỷ đồng doanh thu, tăng 114% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang, đạt hơn 115 tỷ đồng. EPS đạt 1.716 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Intresco còn gần 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 3 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu và gần 749 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, ITC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều đi ngang so với cùng kỳ năm trước, lần lượt ghi nhận 350 tỷ đồng và 59 tỷ đồng. Theo Báo cáo thường niên 2020, năm 2021 công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 781 tỷ đồng và LNST đạt 120 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty chưa hoàn thành được 1 nửa mục doanh thu và hoàn thành được gần 1 nửa mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường cổ phiếu ITC bắt đầu tăng mạnh từ hồi cuối tháng 7, từ vùng giá 12.600 đồng/cp. ITC đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11/2021 ở mức 24.150 đồng/cổ phiếu, tăng gấp gần 2 lần trong hơn 3 tháng và tăng cao 57% so với hồi đầu năm.