25 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Sao Mai Group (ASM) báo lãi sau thuế 525 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020

CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu giảm 14,5% so với cùng kỳ, còn 2.415 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm giá vốn cao hơn, đến 16% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 287 tỷ đồng, chỉ còn giảm 2% so với quý 3/2020.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 33 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính cũng giảm được 14 tỷ đồng, xuống còn gần 116 tỷ đồng. Chi phí tài chính của công ty phần lớn là chi trả lãi vay. Còn doanh thu tài chính đến từ thu lãi tiền gửi và lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán.

Tính đến 30/9/2021 Sao Mai Group còn khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng trị 1.337 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu kỳ, ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi dài hạn 144 tỷ đồng (giảm 153 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tổng cộng tài sản tăng hơn 500 tỷ đồng, lên 18.135 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả 10.738 tỷ đồng. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến hết quý 3 là 4.672 tỷ đồng (giảm 128 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 3.406 tỷ đồng (giảm 21 tỷ đồng so với đầu kỳ).