22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Quy chế giao dịch mới: Giữ nguyên lô giao dịch 100 cổ phiếu, HoSE có quyền yêu cầu tạm ngừng việc sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định 352/QĐ-SGDHCM về quy chế giao dịch chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 5/7/2021.

Về cơ bản, quy chế giao dịch chứng khoán mới không có nhiều thay đổi so với quy chế trước đây. Một điểm đáng chú ý, đơn vị giao dịch lô chẵn đối với giao dịch khớp lệnh vẫn được giữ nguyên là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Trước đó, HoSE đã quyết định nâng lô giao dịch từ 10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lên 100 từ ngày 4/1/2021 để giảm tải hệ thống. Kể từ ngày 5/7, hệ thống mới do FPT cung cấp đã đi vào vận hành, giải quyết tình trạng tắc nghẽn nhưng HoSE vẫn giữ nguyên lô giao dịch là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Cũng theo quy chế giao dịch mới, đơn vị giao dịch lô lớn đối với giao dịch thỏa thuận là 1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Khối lượng giao dịch lô lớn lớn hơn hoặc bằng 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Quy chế giao dịch cũng cho phép trong trường hợp cần thiết, Sở GDCK có quyền yêu cầu thành viên là các CTCK tạm ngừng việc sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục sau khi được UBCKNN chấp thuận.