24 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Quý 4, Đầu tư LDG lãi 109 tỷ đồng – cao nhất trong 7 quý gần đây

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã CK: LDG) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu bán hàng đạt 155 tỷ đồng, tuy nhiên giảm trừ doanh thu 85 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần chỉ còn 70 tỷ đồng – giảm 64% so với quý 4 năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 38 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ.

Đáng chú ý hoạt động tài chính thu về gần 151 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 50 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi thanh lý khoản đầu tư dài hạn. Hoạt động khác từ lỗ 14,7 tỷ đồng chuyển sang có lãi hơn nửa tỷ đồng.