21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

PV GAS báo lãi hơn 8.800 tỷ đồng cả năm, vượt 26% kế hoạch đề ra

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã GAS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 20.177 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.Trong đó, doanh thu bán khí và vận chuyển khí chiếm 99,6% tổng doanh thu và tăng 23% so với cùng kỳ. Còn lại là nguồn thu đến từ cho thuê văn phòng và hoạt động xây lắp.

 Khấu trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của GAS tăng 34% lên 3.526 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong quý cũng được cải thiện từ 16,9% của quý trước lên 17,5%. Doanh thu tài chính tăng không đáng kể, trong khi đó chi phí của PV GAS đồng loạt tăng mạnh, cụ thể chi phí tài chính tăng 4,4 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,1 lần và chi phí bán hàng tăng 17%. Kết thúc quý 4, PV GAS báo lãi sau thuế đạt 2.029 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ đạt 1.963 tỷ đồng.