22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Ông lớn lúa gạo Vinafood 2 lỗ 8 quý liên tiếp, tổng lỗ vượt 2700 tỷ đồng

Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, mã: VSF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021. Theo đó, trong quý 3, Vinafood 2 đạt doanh số 3.212 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ,  giá vốn bán hàng cũng giảm tương ứng dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 195 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 84% lên mức 25,1 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính ngốn tới 40,4 tỷ đồng trong kỳ khiến cho công ty tiếp tục rơi vào thua lỗ 97,4 tỷ đồng, cùng kỳ công ty cũng lỗ 69.4 tỷ. 

9 tháng năm 2021, Vinafood 2 đạt doanh số 12.461 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế, giá vốn bán hàng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 731 tỷ đồng. Tuy vậy, công ty chịu chi phí tài chính lớn lên tới 121 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 597 tỷ và 278 tỷ đồng dẫn đến công ty vẫn thua lỗ nặng. Kết quả, 9 tháng Vinafood 2 lỗ 239 tỷ đồng. 

Đây là quý lỗ thứ 8 liên tiếp của Vinafood 2, nâng tổng lỗ luỹ kế lên mức 2.702 tỷ đồng.