21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Quý 3 lãi 86 tỷ đồng nhờ sản lượng điện thương phẩm tăng cao

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM: QTP) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 121 tỷ đồng cao gấp hơn 9 lần quý 3/2020.

Trong kỳ QTP thu về gần 35 tỷ đồng doanh thu tài chính cao gấp gần 3 lần cùng kỳ, các chi phí cũng được tiết kiệm. Kết quả LNST đạt 86 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 60 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận gộp tăng chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm tăng 34% so với cùng kỳ, ngoài ra công ty chào giá bán điện đạt hiệu quả, giảm đáng kể suất hao nhiệt so với cùng kỳ năm trước. 

Dư nợ vay của công ty cũng giảm dần qua từng thời kỳ cùng với sự biến động giảm tỷ giá VND/USD dẫn đến chi phí lãi vay giảm và doanh thu tài chính tăng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu đạt 6.238 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ. LNST đạt 396 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 40 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 8.322,7 tỷ đồng, giảm 9,4%; lợi nhuận sau thuế 318 tỷ đồng, chỉ bằng ¼ con số thực hiện năm trước. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2021 QTP đã hoàn thành được 75% mục tiêu về doanh thu và đã vượt được 24,5% mục tiêu LNST.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QTP sau khi lập đỉnh vào cuối tháng 8 tại mức giá 18.200 đồng/cp. Hiện đang được giao dịch mức 15.600 đồng/cp, giảm 14% so với giá đỉnh tuy nhiên vẫn tăng cao 37% so với hồi đầu năm.