23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) chốt quyền chào bán 14 triệu cổ phiếu tăng vốn

Ngày 21/1 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã NHA). Theo đó, NHA chào bán hơn 14 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán là 140,6 tỷ đồng, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ mức 281 tỷ đồng lên gần 422 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này được dùng để đầu tư các dự án của công ty. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 27/1 đến ngày 21/2 và thời gian đăng ký, nộp tiền mua từ 27/1 đến 28/2.