22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Ngành cảng biển khởi sắc, Cảng Đà Nẵng (CDN) báo lãi kỷ lục 238 tỷ đồng cả năm, tăng 14% so với cùng kỳ

CTCP Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán CDN) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu đạt 261 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 3,8% dẫn đến lợi nhuận gộp thu được tăng hơn 21% lên 93 tỷ đồng.

Trừ các khoản chi phí phát sinh khác, Cảng Đà Nẵng lãi trước thuế 71 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 57 tỷ đồng, tăng 28,6% so với số lãi 44 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020.