24 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Năm Bảy Bảy (NBB): Thị giá tăng 64% từ đầu năm, sắp chia gần 22 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

Năm Bảy Bảy (NBB) vừa thông qua kế hoạch dùng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Công ty dự kiến chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ, tỷ lệ 25:7, tương ứng cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Hiện, NBB đang sở hữu 22,2 triệu cổ phiếu quỹ. Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ còn 315.763 cổ phiếu quỹ. Thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận.

Đáng chú ý, riêng Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) hiện đang sở hữu hơn 73,31 triệu cổ phiếu NBB tương ứng tỷ lệ 93,7% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Mới đây, CII vừa đăng ký bán ra 4,5 triệu cổ phiếu NBB để cân đối tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 13/10 đến 11/11/2021.

Về kinh doanh, trong quý 2/2021, NBB ghi nhận doanh thu đạt 390,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 176,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,8% và 88,3% so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính đặc biệt tăng đột biến lên 123 tỷ đồng, phát sinh từ việc chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, NBB ghi nhận doanh thu đạt 552,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 209,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 111,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, NBB đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 46,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường, cổ phiếu NBB tăng khá tốt, hiện giao dịch tại mức 40.700 đồng/cp, tăng 64% thị giá so với đầu năm.