21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Nafoods (NAF): Quý 4 lãi 22 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Nafoods Group (mã CK: NAF) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 413 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 4 năm ngoái.

Sau khi trừ các khoản chi phí và lỗ khác hơn 3 tỷ đồng Nafoods lãi sau thuế gần 22 tỷ đồng, tăng 76% so với quý 4/2020.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.616 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. LNST đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2020. EPS năm 2021 đạt 1.362 đồng.

Như vậy, so với kế hoạch 1.500 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đặt ra đầu năm, Nafoods đã hoàn thành vượt 8% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.