22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/11

Tin doanh nghiệp

GEX – Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Công ty dự kiến chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 100:9, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 9 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 30/11/2021.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Doanh thu tháng 10 của TNG đạt 462 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng tương ứng tăng 27,6% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, TNG lãi sau thuế 24,2 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 10 tháng năm 2021, doanh thu của TNG đạt 4.542 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của TNG đạt 193 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

PRE – Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI – Đã hoàn thành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng bằng hình thức chào bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng, theo đó PVI Holdings dự kiến vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối 51% vốn điều lệ sau khi tăng vốn.

PLP – CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê – Đã thông qua phương án chào bán 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, nguồn tiền huy động để nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động.Thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục triển khai phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua. Tỷ lệ thực hiện 2:1. Giá 10.000 đồng/cp. Số tiền huy động được để tăng sở hữu Hoàng Gia Pha Lê, Khoáng sản Minh Cầm, Thương mại và Du lịch Tân Việt An.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Đã thông qua việc góp vốn 500 tỷ đồng thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech.

GAB – CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 1,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới).

DRH – CTCP DRH Holdings – Sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 60,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 giá 12.000 đồng/cp; phát hành ESOP 3 triệu đơn vị, giá 10.000 đồng/cp. Thời điểm thực hiện phát hành trong năm 2021 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định.

TCT – CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh – Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VKC – CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khang – Ông Võ Thiên Chương, Tổng giám đốc chỉ mua được 0,13 triệu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu VKC đăng ký mua trong hai phiên ngày 08 và 09/11. Sau giao dịch, ông Chương đã nắm giữ 1,13 triệu cổ phiếu VKC, tỷ lệ 5,86%.

SJD – CTCP Thủy điện Cần Thơ – Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã bán ra hơn 255.000 cổ phiếu SJD trong ngày 09/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại SJD xuống còn hơn 3,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,79%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 311.000 cổ phiếu TDH sở hữu, tỷ lệ 0,28%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/11 đến 16/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

NTP – CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong – Ông Chu Văn Phương, Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 960.000 cổ phiếu NTP sở hữu, tỷ lệ 0,82%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/11 đến 15/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TKC – CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ – Ông Trần Văn Sỹ, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu TKC từ ngày 17/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận.

Ngoài ra, một số ủy viên HĐQT và người có liên quan khác tại TKC đăng ký bán tổng cộng khoảng gần 1,1 triệu cổ phiếu TCK cùng thời gian này.

HMH – CTCP Hải Minh – CTCP Cánh Đồng Xanh, cổ đông lớn đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HMH từ ngày 17/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,32 triệu cổ phiếu HMH, tỷ lệ 10,34%.

CII – CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng ban kiểm toán nội bộ đăng ký bán toàn bộ hơn 290.000 cổ phiếu CII sở hữu, tỷ lệ 0,12%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/11 đến 18/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

HID – CTCP Halcom Việt Nam – Ông Nguyễn Việt Dũng, Thành viên HĐQT đăng ký bán 515.000 cổ phiếu HID từ ngày 22/11 đến 17/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ giảm sở hữu tại HID xuống còn hơn 14.200 cổ phiếu, tỷ lệ 0,024%.

LBE – CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An – CTCP Anphatek, tổ chức có liên quan đến ông Trần Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu LBE từ ngày 17/11 đến 13/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu LBE nào.