21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC): ngày 30/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2021.

Tổng Công ty cổ phất Phát triển Khu công nghiệp (SNZ): ngày 4/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2021.

Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP (POW): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 4/11/2021.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (DAS): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 23/10/2021.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 6/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai (DND): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 15/10/2021.