23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Kinh Bắc City (KBC) triển khai phương án phát hành 190 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 33,33%

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan.

Theo đó Kinh Bắc City dự kiến phát hành gần 190 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.900 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo số liệu tại BCTC riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán.

BCTC riêng năm 2020 của Kinh Bắc City ghi nhận doanh thu cả năm đạt 181 tỷ đồng, bằng 39% doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 6,6% lên gần 44 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 công ty mẹ Kinh Bắc City còn 1.675 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 2 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 988 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

BCTC hợp nhất quý 3/2021 ghi nhận lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Kinh Bắc City đạt 3.077 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế gấp 7,6 lần, lên mức 733 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu KBC đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm 2021, từ vùng giá 24.400 đồng/cổ phiếu lên 49.000 đồng/cổ phiếu.