23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Hóa chất Lâm Thao (LAS) báo lãi trước thuế 72 tỷ đồng, đạt gấp đôi kế hoạch năm

CTCP Super phốt phát và hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) công bố báo cáo  chính tổng hợp quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt hơn 354 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn chỉ 10%, dẫn tới lợi nhuận gộp từ  bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 59 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn đến từ bán NPK các loại, đạt hơn 235 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 66% tổng doanh thu.