21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Giá vốn tăng cao, DAP Vinachem (DDV) báo lãi quý 4/2021 sụt giảm 42%

CTCP DAP Vinachem (mã chứng khoán DDV) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu tăng nhẹ 1,4% lên gần 720 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn ghi nhận ở mức 8,6% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 82,2 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 33% so với quý 4 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp giảm đáng kể từ 17,3% quý 4 năm ngoái xuống 11,4%.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh gấp 3,8 lần lên 6,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm từ 4,2 tỷ xuống 2,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm hơn 1 nửa xuống còn 16,3 tỷ đồng, còn chi phí QLDN chỉ tăng 19,4% lên 35,7 tỷ đồng. Kết quả DAP Vinachem lãi sau thuế 33 tỷ đồng, giảm mạnh gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cho biết thêm, trong kỳ giá vốn tăng cao do các yếu tố chi phí đầu vào phục vụ sản xuất kỳ này tăng cao như giá lưu huỳnh tăng 178,7%, quặng apatit tăng 19,7%, Amoniac tăng 118,9% …

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm, lũy kế năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 2.878 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 191,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,6% và 506% so với thực hiện trong năm 2020. Mặc dù vậy, tính tới 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế của công ty vẫn còn 9,8 tỷ đồng.