23 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Doanh nghiệp quản lý các sân bay tại Việt Nam thua lỗ kỷ lục trong quý 3/2021 với 855 tỷ đồng

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần 371 tỷ đồng, giảm mạnh 74% so với quý 3/2020. Theo ACV, Công ty là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh trong khi vẫn phải có những chính sách hỗ trợ các hãng hàng không đã làm doanh thu Công ty giảm mạnh. Kinh doanh dưới giá vốn, ACV thua lỗ gộp 1.000 tỷ đồng.

Trong kỳ, ACV ghi nhận thêm khoản lỗ 7 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết (trong khi cùng kỳ lãi 37 tỷ đồng), cũng như gánh nặng chi phí trong bối cảnh Covid-19.

Dù lãi tiền gửi mang về 464 tỷ đồng doanh thu tài chính, khấu trừ chi phí ACV lỗ ròng hơn 855 tỷ đồng trong quý 3/2021, trong khi cùng kỳ lãi ròng 141 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ kỷ lục của ACV do áp lực Covid-19 (quý 2/2020 lỗ 354 tỷ đồng) sau nhiều quý nỗ lực cải thiện.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 3.798 tỷ đồng và lãi ròng 501 tỷ đồng, giảm tương ứng 38% và 68% so cùng kỳ.