24 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Doanh nghiệp kinh doanh hàng mã duy nhất trên sàn: Lợi nhuận lũy kế 3 quý đầu năm tài chính tăng 70% so với cùng kỳ, EPS trên 7.200 đồng

CTCP Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) công bố báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của công ty bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Chỉ tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 73,5 tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn sâu hơn, nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 16 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Trừ các loại chi phí phát sinh, quý 3 Nông sản Thực phẩm Yên Bái lãi sau thuế 8 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính, doanh thu công ty đạt 340 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí, đặc biệt là chi phí vốn giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 70% lên gần 38 tỷ đồng. EPS đạt 7.238 đồng.