25 Tháng Hai, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Điện Gia Lai (GEG): Phát hành 32 triệu cổ phiếu mới, huy động vốn cho dự án điện gió và mua thêm cổ phần Thủy điện Gia Lai

CTCP Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG) công bố bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó Điện Gia Lai dự kiến phát hành tổng cộng hơn 32,54 triệu cổ phiếu mới, bao gồm 10,84 triệu cổ phiếu trả cổ tức, 5,42 triệu cổ phiếu ESOP và 16,27 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Phát hành 10,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Cụ thể, Điện Gia Lai phát hành gần 10,85 triệu cỏ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 4 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 108,5 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021.

Năm 2020 Điện Gia Lai đạt 1.493 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,8% so với năm trước đó. Tuy nhiên chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang với 295 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 8%, với 4% bằng cổ phiếu và 4% bằng tiền.

Phát hành hơn 5,4 triệu cổ phiếu ESOP

Điện Gia Lai cũng lên phương án phát hành hơn 5,4 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, tỷ lệ 2%. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 54 tỷ đồng.

Chào bán hơn 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Bên cạnh đó Điện Gia Lai cũng phát hành hơn 16,27 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6%. Thời gian phát hành trong năm 2021. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 162,7 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ bán cổ phiếu ESOP và chào bán cho cổ đông hiện hữu gần  217 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến dùng gần 173,3 tỷ đồng để mua cổ phần phát hành thêm của Thủy điện Gia Lai (GHC), dùng 40 tỷ đồng để góp vốn triển khai Dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre do CTCP Năng lượng VPL làm chủ đầu tư. Số còn lại hơn 3,6 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Trên thị trường cổ phiếu GEG hiện giao dịch quanh mức 16.800 đồng/cổ phiếu – cao hơn so với giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.