29 Tháng Hai, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 9/8 đến 13/8/2021

Tuần mới từ 9/8 đến 13/8/2021 có 18 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Ngày 9/8/2021: ND2, CQN, EIC, VPD, NJC

CTCP Đầu tư phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 9/9/2021.

CTCP EVN Quốc tế (EIC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Phát triển điện lực Việt Nam (VPD) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 25/8/2021.

CTCP May Nam Định (NJC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/8/2021.

Ngày 10/8/2021: BAB, VTK, SBH

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB) phát hành 50,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 1.000:63. Giá trị phát hành theo mệnh giá 503 tỷ đồng.

CTCP Tư vấn thiết kế Viettel (VTK) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/8/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 624.000 cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%.

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/8/2021.

Ngày 11/8/2021: BBC, XDH, TQW

Ngày 11/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Bibica (mã chứng khoán BBC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 36%. Thời gian thanh toán 10/9/2021. Như vậy với hơn 15,42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bibica sẽ chi khoảng 55,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Bibica đạt 1.219 tỷ đồng doanh thu, giảm 19% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế xem như đi ngang, đạt 96,6 tỷ đồng. EPS đạt 5.952 đồng. Tính đến 31/12/2020 Bibica còn gần 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 542 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 302 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/8/2021.

CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (TQW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

Ngày 12/8/2021: PAC, CKD

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 27/8/2021.

CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 27%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

Ngày 13/8/2021: GMD, TID, GHC, HDA, PSW

CTCP Gemadept (GMD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 16/9/2021.

Tổng công ty Tín nghĩa (TID) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 26/8/2021.

CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 1/9/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 6/9/2021.