24 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

DIC Corp (DIG) đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng năm 2022

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) công bố trích Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 14/1/2022 về việc thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch SXKD năm 2022

Năm 2022 DIC Corp xây dựng kế hoạch SXKD với cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với ước thực hiện năm 2021. Cụ thể, kế hoạch doanh thu và các thu nhập khác dự kiến đạt 4.612 tỷ đồng, tăng 62% so với ước thực hiện năm 2021.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến tăng trưởng 59% so với ước thực hiện năm 2021, lên 1.910 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%-25%.

Trong năm 2022 công ty cũng dự kiến về việc tăng vốn điều lệ. Theo đó vốn điều lệ sẽ giao động trong khoảng 5.700 tỷ đồng như hiện nay lên khoảng 8.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 12.000 tỷ đồng.