20 Tháng Tư, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Đạt Phương (DPG) báo lãi sau thuế năm 2021 tăng gấp đôi cùng kỳ lên 450 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch

Công ty Cổ phần Đạt Phương (mã CK: DPG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần 1.011 tỷ đồng, tăng trưởng 35%. Chi phí giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu nên lãi gộp chỉ tăng 13% lên mức 318 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 31%.

Doanh thu tài chính quý 4 của DPG phần lớn đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn, đạt 9 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020, trong khi chi phí tài chính giảm 3% xuống còn 45 tỷ đồng, chủ yếu đều là chi phí trả lãi vay. Đáng chú ý, chi phí bán hàng trong quý 4 tăng mạnh gấp gần 3 lần lên mức 112 tỷ đồng, hơn 111 tỷ đồng được chi cho dịch vụ mua ngoài.

Kết quả, DPG báo lãi sau thuế quý 4/2021 đạt 147 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với cùng kỳ.