22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Chứng khoán SHS báo lãi 722 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021

Các khoản chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 41,5%, đạt mức 253 tỷ đồng, khi nhiều khoản đầu tư tự doanh quan trọng của SHS ghi nhận tăng giá khá tích cực trong quý 2. Doanh thu môi giới trong quý đạt 145,7 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ, khi mà số tài khoản mở mới tăng mạnh, số tài khoản có giao dịch tăng 50% và thanh khoản toàn thị trường cải thiện dồi dào. Dư nợ cho vay margin cuối quý 2 đạt mức 4.333 tỷ đồng, tăng trưởng +143% so với số đầu năm và tăng trưởng +82% so với cuối Quý 1. Chi phí hoạt động đạt mức 148,8 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q2/2021 ghi nhận đạt 384 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ. Trong Quý 2, HĐQT Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã thông qua phương án phát hành chia thưởng và bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên 3.250 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SHS đạt doanh thu 1.188 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư tự doanh cổ phiếu và trái phiếu, đạt mức 577 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới đạt 241,8 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường nhờ SHS đã có sự tăng cường mạnh nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán đạt 72,6 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. SHS đã thực hiện đã thực hiện giao dịch thu xếp vốn chủ, vốn trái phiếu thành công cho nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, đa dạng, từ sản xuất đến công nghiệp, xây dựng, cảng biển, năng lượng tái tạo, bất động sản và tài chính với tổng khối lượng trái phiếu phát hành thành công lên tới hơn 20.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 722 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần mức cùng kì và đạt 96% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.