21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 90 tỷ đồng LNST quý 2, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước

CTCK Bảo Việt (BVSC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu hoạt động 344,4 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng trong quý 2, doanh thu môi giới đạt xấp xỉ 136,7 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản đầu tư và nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng trưởng 492% lên hơn 7,1 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh thu từ lãi cho vay và phải thu đạt gần 110 tỷ đồng, cũng gấp đến 2,6 lần thực hiện trong quý 2/2020. Tính tới 30/6/2021, dư nợ các khoản cho vay của BVSC đạt 3.410 tỷ đồng, tăng khoảng 1.205 tỷ so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm 2.822 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ cũng có cùng xu hướng với doanh thu, cụ thể tăng 174% lên mức gần 136,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng tăng gần 3 lần lên 74,6 tỷ đồng.

Kết quả, BVSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý 2 đạt 109,3 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, công ty đạt 89,5 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tương ứng mức tăng hơn 20,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVSC ghi nhận doanh thu xấp xỉ 557,2 tỷ đồng, gấp 2,2 lần nửa đầu năm 2020. Đồng thời, công ty đạt 153,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 196% so với cùng kỳ năm trước.