21 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Mê Kông đã mua xong 16 triệu cổ phiếu VC3

Ông Kiều Xuân Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán VC3) thông báo đã mua xong 16.474.227 cổ phiếu VC3, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên gần 31,12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 51%) – nắm cổ phần chi phối.

Giao dịch thực hiện từ 7/7 đến 29/7/2021.

Ông Kiều Xuân Nam đăng ký mua cổ phiếu VC3 trong bối cảnh cổ phiếu này tăng mạnh. VC3 bắt đầu tăng ừ 2/4/2021 – đánh dấu bằng 3 phiên tăng trần liên tiếp. Trước đó VC3 đang giao dịch ổn định quanh vùng giá 16.800 đồng/cổ phiếu. Sau đó VC3 tiếp tục tăng trong tháng 7, hiện giao dịch quanh mức 20.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính bình quân khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu thì ông Kiều Xuân Nam đã chi khoảng 330 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Trước đó từ 5/4 đến 26/4/2021 Ông Kiều Xuân Nam đã thực hiện mua vào 14.643.750 cổ phiếu VC3, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Trong khoảng thời gian ông Kiều Xuân Nam mua vào từ 5/4 đến 26/4 cổ phiếu VC3 giao dịch quanh mức 20.000 đến 22.000 đồng/cổ phiếu – trong đó bình quân ở mức khá cao, khoảng 21.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo khoảng giá này, ông Kiều Nam chi khoảng 300 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.