22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Cảng Cát Lái (CLL) chốt danh sách chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22%

Ngày 1/10 tới đây, CTCP Cảng Cát Lái (mã chứng khoán CLL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 22%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng. Thời gian thanh toán vào 14/10/2021.

Với 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Cát Lái sẽ chi ra khoảng 74,8 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2020 Cảng Cát Lái ghi nhận hiệu quả hoạt động tương đối ấn tượng với doanh thu thuần đạt 386 tỷ đồng năm 2020; lợi nhuận ròng gần 97 tỷ đồng và EPS 2.674 đồng. Tại thời điểm 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CLL đạt 124,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 103,3 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 60 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Tình hình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, cảng đạt doanh thu 136 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dịch vụ cảng biển và dịch vụ vận tải, chiếm khoảng 85 – 87%; lãi sau thuế tỷ đồng 41,3 tỷ đồng và đã hoàn thành 46,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường cổ phiếu CLL vừa lập đỉnh vào ngày 6/9 tại mức giá 36.050 đồng/cp. Đóng cửa ngày 10/9 cổ phiếu CLL dừng tại mức 34.600 đồng/cp, giảm 4% từ đỉnh song vẫn tăng 12,7% so với hồi đầu năm.