24 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Bưu điện Việt Nam chào bán thành công cổ phiếu của PTI

Tại phiên đấu giá, đã có 01 tổ chức và 04 cá nhân tham gia đấu giá, có 05 phiếu tham gia đấu giá hợp lệ, với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 50.025.648 cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là hơn 11 triệu cổ phần và thấp nhất là hơn 07 triệu cổ phần. Giá đặt mua cổ phần PTI cao nhất là 82.000 đồng/cổ phần và thấp nhất là 56.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, có 03 nhà đầu tư cá nhân trúng đấu giá thầu, với tổng số cổ phần bán được là 18.225.648 cổ phần, tương ứng tỷ lệ thành công đạt 100%.

Với giá đấu thành công bình quân là 77.341 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được là 1.409.592.768.000 đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021; thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

Như vậy, phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu đã thành công ngay lần đầu tiên tổ chức đấu giá. Việc thực hiện đấu giá toàn bộ cổ phần của PTI đợt này nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm của Vietnam Post theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 06/9/2019, văn bản số 4476/VPCP-DMDN ngày 4/6/2020 và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3145/BTTTT-QLDN ngày 17/8/2020.

Việc thoái vốn khỏi PTI không có bất cứ sự ảnh hưởng nào đến khách hàng hiện tại đang sử dụng các dịch vụ bảo hiểm do PTI cung cấp qua mạng lưới Bưu điện. Sau khi thoái vốn, Vietnam Post sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng PTI với vai trò là đối tác chiến lược triển khai các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên mạng lưới bưu điện nhằm tận dụng thế mạnh của cả hai bên.