21 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Biwase (BWE) báo lãi kỷ lục 750 tỷ đồng trong năm 2021, tăng trưởng 40% và vượt 36% kế hoạch năm

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, mã CK: BWE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần 1.014 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng trưởng số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước và khối lượng nước sạch; Khối lượng rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp và tác y tế cũng đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Lãi gộp trong quý 4/2021 của Biwase đạt 383,7 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 24,1%, cải thiện đáng kể so với biên lãi gộp 17,5% cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tiết giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Doanh thu tài chính quý 4 của Biwase đạt gần 35 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ 2020, trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 92% xuống còn 4,63 tỷ đồng. Nhìn chung, hoạt động tài chính của Biwase trong quý 4 khá tích cực chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá cũng như hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính. Hiện tại, Biwase đang đầu tư vào DNW, PRT, TLP, SNZ với giá trị thị trường vào cuối năm 2021 với giá trị gần 920 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng chiếm 95,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 47 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Biwase ghi nhận 244,32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2021, tăng 63% so với cùng kỳ 2020.