25 Tháng Hai, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Becamex IJC ước lãi quý 4 đạt 85 tỷ đồng, giảm sâu so với cùng kỳ 2020

HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã IJC) vừa thông qua ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022.

Cụ thể, IJC ước thực hiện doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 lần lượt là 2.727 tỷ đồng và 777 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu quý 4/2021 của IJC ước đạt 388 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế trong quý cuối năm ước tính chỉ đạt 85 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi 174 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.829 tỷ đồng, tăng nhẹ so với ước thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước và sau thuế của IJC lần lượt là 856 tỷ đồng và 685 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều tăng hơn 10% so với ước tính thực hiện trong năm nay.