22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) báo lãi 269 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch năm

CTCP Bảo hiểm bưu điện (mã chứng khoán PTI) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm trong quý đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Trừ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, PTI lãi gộp 246 tỷ đồng trong quý 4, tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính giảm hơn 14 tỷ đồng, xuống còn 43 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 8 tỷ đồng, xuống còn 11 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 193 tỷ đồng.

Kết quả Bảo hiểm Bưu điện lãi trước thuế gần 89 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ.