24 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Thư từ Mỹ: Bỏ phiếu qua thư có dễ gian lận?

Nhiều người cứ nghĩ bầu qua thư ở Mỹ là in cái phiếu rồi điền tên gửi đi là xong. Thực sự không phải vậy.

Sau đây là quy cách bầu qua thư:

1. Phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh là công dân Mỹ và cung cấp chữ ký lưu hồ sơ.

2. Khoảng vài tuần trước ngày bầu cử, phiếu bầu sẽ được gửi đến nhà với tên, địa chỉ, mã vạch (hay QR) trên phiếu cho từng người. Sau khi chọn ứng viên xong sẽ dán lại, ký lên phiếu và gửi đi.