18 Tháng Tư, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Hơn 100 tập đoàn đa quốc gia sẽ bị đánh thuế ít nhất 15%

Sau 2 ngày đàm phán tại Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế – OECD, 130 quốc gia trên thế giới đã có một thỏa thuận quy định việc đánh thuế ít nhất 15% đối với hơn 100 tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới.

130 trong tổng số 139 quốc gia tham gia vào các cuộc thảo luận, diễn ra trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế – OECD đã đồng ý ký tên vào thỏa thuận mới. Theo thỏa thuận này, các tập đoàn đa quốc gia sẽ phải chịu mức thuế ít nhất 15%, đồng thời phải chuyển một phần lợi nhuận vượt trội cho các quốc gia – nơi các tập đoàn này tiến hành công việc kinh doanh, dù quốc gia đó không phải là nơi đăng ký trụ sở.