22 Tháng Bảy, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Triển vọng nào cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021?

Được các nhà quản lý quan tâm đưa vào khuôn khổ, kênh trái phiếu đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc khai thông nguồn vốn cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn gây ra nhiều tác động khó lường.

HẠN CHẾ RỦI RO, CẢI THIỆN THANH KHOẢN

Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tính chung cả năm 2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 437.689 tỷ đồng, tăng 38,8% so với năm 20219.

Đây cũng là năm thứ 2, thị trường này bùng nổ với một tồn tại mang tên “trái phiếu 3 không”. Bao gồm không xếp hạng tín nhiệm, không tài sản đảm bảo, không bảo lãnh thanh toán.