24 Tháng Sáu, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Cách tính thuế TNCN năm 2022 có gì thay đổi?

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được chia thành 2 đối tượng khác nhau, gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

Trong đó, cá nhân cư trú lại được chia thành 2 trường hợp, đó là cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, và cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Tuy nhiên, mỗi đối tượng đều có cách tính thuế thu nhập khác nhân khác nhau, đặc biệt chỉ có cá nhân cư trú mới được tính giảm trừ gia cảnh .

Theo đó, cá nhân cư trú là cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Trường hợp 2: Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú.

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 1 ngày.

Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

– Công thức tính thuế TNCN