18 Tháng Tư, 2024

Goctonvinh.com

Người Nổi Tiếng I Kênh tin tức giải trí hàng đầu Việt Nam

Làm việc kết hợp – Mô hình tiếp cận nào cho các lãnh đạo doanh nghiệp

81% lực lượng lao động tại Việt Nam mong muốn được làm việc linh hoạt từ xa, đồng thời cũng có đến 77% lực lượng lao động muốn có thời gian gặp mặt trực tiếp các đồng nghiệp của mình. Đây là một sự phức tạp và nó phản ánh thực tế rằng người lao động muốn kết hợp những gì tốt nhất của cả hai cách làm việc.  

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng bà Phan Tú Quyên, Giám đốc Marketing và Vận hành của Microsoft Việt Nam, nhân dịp khai trương văn phòng mới theo mô hình làm việc kết hợp tại Hà Nội, để tìm hiểu sâu hơn về xu hướng này.

Là một trong những tập đoàn sớm triển khai mô hình làm việc từ xa ngay khi đại dịch Covid-19 bùng phát, xin bà cho biết Microsoft tiếp cận mô hình làm việc này như thế nào?

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Microsoft đã triển khai mô hình làm việc kết hợp cho hơn 160.000 nhân viên trên toàn cầu. Sau một năm, chúng tôi đã có 160,000 nhân viên làm việc tại nhà và tuyển dụng trực tuyến 25,000 nhân viên mới. Trong đó, 90% nhân viên cho biết họ cảm thấy gắn bó tại Microsoft và đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.